Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №07-08 (712-713) 2016 р.

ІВАН ФРАНКО: ВІД КАМЕНЯРА ДО МОЙСЕЯ

Євген НАХЛІК, директор Інституту Івана Франка НАН України, член-кореспондент НАН України

Автор статті розглядає проблему месіанізму у творчості І. Франка, доходячи висновку, що митець від колективного та універсального месіанізму у «Каменярах» перейшов до месіанізму колективно-індивідуального та національного у «Великих роковинах», особового та селянсько-національного у «Похороні», відтак до особового й загальнонаціонального в поемі «Мойсей».

Ключові слова: месіанізм, індивідуальний, колективний, пророцтво, Мойсей, Каменяр.

Ivan Franko: from The Rock Breaker to Moses

Yevhen Nakhlik, Director of Ivan Franko Institute, the NAS of Ukraine, corresponding member of the NAS of Ukraine

The author contemplates the problem of Messianism in the writings by I.Franko and concludes that the artist transited from collective and universal Messianism in Kamenyari (The Rock Breakers) through the collectively individual and national one in The Great Commemoration to the individual and peasant-national in The Funeral, and finally to the individual and national-level in the Moses poem.

Key words: messianism, individual, collective, prophesy, Moses, the Rock Breaker.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС