Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №07-08 (712-713) 2016 р.

УДК 811.161.2’27-26″19/20″:81-051″18/19″І.Франко

ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР

МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ІВАНА ФРАНКА

Любов МАЦЬКО, завідувач кафедри стилістики, Національний педагогічний університет ім. Михайла Драгоманова

У статті розглянуто різні аспекти мовної особистості Івана Франка крізь призму його наукової, літературної, перекладацької діяльності. Досліджено риторичний образ ученого-поліглота в оцінці його сучасників і дослідників другої половини XX–XXI ст.

Ключові слова: мовна особистість Івана Франка, українська літературна мова, лінгвокогнітивний продукт, лінгвокомунікативний простір.

Linguo-Communicative Landscape

of Ivan Franko’s Linguistic Persona

Lyubov Matsko, the Chairperson of the Stylistics Department, National Pedagogical Dragomanov University

The present paper offers a review of various aspects of Ivan Franko’s linguistic persona from the perspective of his research, literary activities, and translation practice. It explores the rhetoric image of the man of letters and polyglot through the opinions of his contemporaries and researchers of the mid-to-late XXth – XXIst cc.

Key words: Ivan Franko’s linguistic persona, the Ukrainian literary language, linguo-cognitive product, linguo-cognitive landscape.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС