Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №5 з журналу “ДИВОСЛОВО” №07-08 (712-713) 2016 р.

ЗМІНИ В ПРОГРАМІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 10–11 КЛАСІВ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОГРАМОТВОРЕННЯ

Неллі БОНДАРЕНКО, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України;

Сергій КОСЯНЧУК, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

У статті надано обґрунтовану інформацію про зміни й уточнення, внесені в програму з української мови для 10–11-х класів ЗНЗ із російською мовою навчання. Акцентовано увагу на необхідності створення окремої теорії програмотворення, оскільки саме в програмі імпліцитно закладаються визначальні параметри якісного підручника. Зроблено висновки щодо стану, викликів і перспектив програмотворення, а також застереження щодо структурних ризиків для опанування державної мови у разі переходу школи на подовжений термін навчання.

Ключові слова: програмотворення; навчальні програми для ЗНЗ; зміни в програмах; українська мова як державна.

Changes to the Ukrainian Language Syllabus for the 10th—11th Forms and the Perspectives of Syllabus Compiling

Nelly BONDARENKO, senior researcher of the Ukrainian Language and Literature Teaching Department at Institute of Pedagogy, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine;

Serhiy KOSIANCHUK, senior researcher of the Didactics Department at Institute of Pedagogy, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

The article substantiates the changes and detailing to the Ukrainian Language and Literature Syllabus for the 10th –11th forms at schools with Russian as the language of tuition. It emphasizes the urgent need to outline a separate theory of syllabus compiling, as far as it is the syllabus, which holds the basic parameters of a quality textbook. It also concludes on the situation, challenges and perspectives of syllabus compiling, and stipulates on structural risks at official language acquisition in case of introduction of prolonged schooling.

Key words: syllabus compiling, syllabi for general educational institutions, changes to Syllabi, the Ukrainian language as official.

 

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС