Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №07-08 (712-713) 2016 р.

Методичні рекомендації

щодо вивчення української мови і літератури 

у 2016-2017 навчальному році

У 2016-2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:
у 5–8-х класах за навчальною програмою для 5–9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585);

у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – за програмою: Українська мова. 5–12 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585);

у 10–11-х класах – за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту за змінами, затвердженими наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826.

Програми розміщені на офіційному сайті МОН за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/ education/zagalna-serednya/navchalni-programy. html.

Зміст програм з української мови для 5–9-х класів та 5–12-х класів, зокрема для 8-х та 9-х класів, у 2015 році зазнав удосконалення, а саме: як у мовленнєвій, так і мовній змістових лініях спрощено й вилучено теми, що не є важливими для формування в учнів комунікативної компетентності, передбачає готовність учня застосовувати здобуті знання й набуті вміння та навички для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті. Тож зазначені зміни для 8-х класів стосуються програми для 5–9-х класів, зміни для 9-х класів – програми для 5–12-х класів.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС