Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (759) 2020 р.

СТАЛІНСЬКІ СПЕКТАКЛІ ВІРИ, АБО ЯК ДИСЦИПЛІНУВАЛИ
УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ У ПОВОЄННІ РОКИ

Юлія КИСЛА, історик, редакторка відділу рецензій часопису «Україна Модерна»

У статті розглянуто механізм сталінського контролю над культурним життям СРСР, зокрема ждановські ідеологічні чистки 1946 року в літературі, під впливом яких виробився своєрідний ритуал каяття і самокритики, до якого мали вдаватися письменники, щоб залишитися в радянській літературі. Авторка висвітлює, як поводилися в часі ждановських чисток українські мистці: Варвара Чередниченко й Олесь Гончар, чиї долі є альтернативними в межах соцреалістичного канону.

Ключові слова: контроль над культурним життям, сталінізм, ждановські чистки, публічні ритуали, соцреалізм, радянська література, інструмент радянізації.

STALINIST CHARADES OF FAITH:
CHASTISING UKRAINIAN WRITERS IN THE POSTWAR PERIOD

Yulia KYSLA, historian, feature editor for «Ukraiina Moderna»

This article analyzes Joseph Stalin’s mechanism of control over Soviet culture in the postwar era, which was realized mainly through discipline ensured by humiliation. Focusing on Andrei Zhdanov’s 1946 purges in Ukrainian literature, it argues that writers’ rituals of criticism and self-criticism, staged as scenarios of collective belief, came to be Stalin’s central means to discipline the Soviet intelligentsia during the postwar era. As cases of writers Oles Honchar and Varvara Cherednychenko demonstrate, the 1946 purges in Kyiv were not only designed to frighten members of intelligentsia into conformity but they also served as «training grounds» where writers, especially young ones, learned and adopted new norms of ideology and values.

Key words: control over cultural life, Stalinism, Zhdanov sweeping purge, public rituals, social realism, Soviet literature, instrument of sovietization.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС