Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (735) 2018 р.

ОПОВІДАЮЧИ ПРО ТРАВМУ: ХУДОЖНЯ ПРОЗА ОЛЬГИ МАК

Вадим ВАСИЛЕНКО, кандидат філологічних наук, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

У статті розглянуто художню прозу Ольги Мак із погляду репрезентації травми. З’ясовано, що творчість української письменниці-емігрантки вбирає у себе проблематику, актуальну в літературі української еміграції повоєнного часу, пов’язану з питаннями колоніального, тоталітарного насильства. Поняття травми становить невід’ємну тематичну та естетичну складову прози Ольги Мак і засвідчує досвід глибокого переживання авторкою національних катастроф XX ст.

Ключові слова: травма, колоніалізм, тоталітаризм, українська еміграційна проза.

NARRATING TRAUMA: THE FICTION BY OLHA MAK

Vadym VASYLENKO, PhD in Linguistics, T.H. Shevchenko Institute of Literature, NASU

This article studies fiction by Olha Mak from the viewpoint of trauma representation. It observes that the literary writings by the Ukrainian emigrant writer comprises the issues of colonial and totalitarian violence, which are essential for the Ukrainian emigration literature of the postwar period. The concept of trauma is an integral topical and aesthetic component of the prose by Olha Mak and it confirms the author’s experience of a profound national trauma.

Key words: trauma, colonialism, totalitarianism, Ukrainian emigration prose.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС