Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (735) 2018 р.

ГРИГОРІЙ КОСТЮК І ЙОГО ДОБА

Лариса ГОРБОЛІС, професор Сумського державного педагогічного університету ім. Антона Макаренка

На матеріалі спогадів, літературознавчих та історико-критичних праць Г. Костюка авторка статті висвітлює факти його життя, україноцентричну діяльність, погляди на літературний процес; акцентує на ключових позиціях літературознавця в осмисленні самобутності творчого доробку українських письменників.

Ключові слова: Григорій Костюк, україноцентризм, національна ідентичність, тоталітарна система, літературний процес.

HRYHORIY KOSTIUK AND HIS EPOCH

Larysa HORBOLIS, professor, A. S. Makarenko State Pedagogical University of Sumy

Basing on memoirs, literary studies, and historico-critical papers by H. Kostiuk, the author highlights some facts of his life, his Ukraine-centric activity, and opinion on the literary process. The study is focused on the attitude the literary scholar assumed in comprehending the uniqueness of Ukrainian writers’ creative contribution.

Key words: Hryhoriy Kostiuk, national identity, totalitarian system, literary process.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС