Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (735) 2018 р.

У ТІ ДНІ, В ТІ ДАЛЕКІ ДНІ…
Перший у світі сюжетний текст

Костянтин ТИЩЕНКО, професор кафедри Близького Сходу КНУТШ

У статті висвітлено теперішній стан дешифрування найдавнішого у світі сюжетного тексту, названого дослідниками «Повчаннями Шуруппаки». Текст відомий у кількох різночасових фрагментах 2600–1800 рр. до н. е. Він являє собою збірку афоризмів шумерської життєвої мудрості. Окремо розглянуто можливі контакти з Дворіччям племен Наддніпрянщини «тих далеких днів».

IN THOSE DAYS, IN THOSE FAR REMOTE DAYS
The earliest text with a storyline

Kostyantyn TYSCHENKO, professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

The article deals with the present state of decryption of the earliest text with a storyline, named by its searchers «Instructions of Shuruppak». The text is known in some fragments written in 2600–1800 BC. It contains a collection of the Sumerian wisdom aphorisms. A special attention is paid to the possible contacts with Mesopotamia of the Dnieper Area tribes “in those far remote days”.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Інтернет-магазин АБАРІС