Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №2 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (735) 2018 р.

ЛІТЕРАТУРНА ВІДЕОХВИЛИНКА
ЯК ЖАНР СУЧАСНОГО ВІДЕОМИСТЕЦТВА

Тетяна БУТУРЛИМ, учитель Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради,
старший викладач ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

У статті обґрунтовано визначення літературної відеохвилинки в соціолінгвістичному та лінгводидактичному контекстах; наведено системний огляд онлайн-відеоуроків з курсу української літератури, які систематизовано за інтернет-платформами, на яких розміщено матеріали.

Ключові слова: літературна відеохвилинка, онлайн-відеоурок, урок літератури, інтернет-платформа.

LITERATURE VIDEO BREAK AS A GENRE OF THE MODERN VIDEO ART

Tetiana BUTURLYM, teacher at Nizhyn Oblast Pedagogical Lyceum of Chernihiv City Council, senior lecturer at Nizhyn Agrotechnical Institute

The paper substantiates the definition of literature video break in the sociolinguistic and linguo-didactic contexts; it offers a systemic review of on-line Ukrainian literature video lessons, wich were organised accordingly to the respective Internet platforms featuring the materials.

Key words: literature video break, on-line video lesson, literature lesson, Internet platform.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС