Розробки уроків для 5-9-х класів, ЗНО-2019

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2018-2019 н.р. (5-11 класи) Акція на посібник «Готуємося до ЗНО: тестові завдання з української мови й літератури»

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (735) 2018 р.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Ірина КУЧЕРЕНКО, професор Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини

У статті розкрито сутність і специфіку категорійних понять «технологічний підхід», «освітня технологія», «педагогічна технологія», «технологія навчання», «технологія уроку української мови»; розглянуто відмінні ознаки «технології» і «методики» навчання; схарактеризовано поняття «суб’єктний чинник» і «рефлексія»; встановлено основні етапи й функції технології сучасного уроку української мови.

Ключові слова: технологічний підхід, освітня технологія, педагогічна технологія, технологія навчання, технологія уроку української мови, суб’єктний чинник, рефлексія, функції й етапи технології уроку.

TECHNOLOGICAL ASPECT OF TEACHING THE UKRAINIAN LANGUAGE

Iryna KUCHERENKO, professor, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

The paper studies the essence and specificity of the following categorical notions: «technological approach», «educational technology», «pedagogical technology», «technology of training», «technology of the Ukrainian language lesson». It considers the distinctive features of «technology» and «teaching methods», and describes the notions of «subjective factor» and «reflection»; it also determines basic stages and functions of technology of the modern Ukrainian language lesson.

Key words: technological approach, educational technology, pedagogical technology, teaching technology, technology of the Ukrainian language lesson, subject factor, reflection, functions and stages of technology lesson.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Заробляйте betcoin легко
Інтернет-магазин АБАРІС Репетитори України