Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (723) 2017 р.

ФЕНТЕЗІ: ОНОВЛЕННЯ ПОГЛЯДУ НА СВІТ І ШЛЯХ ДО СЕБЕ

Євгенія КАНЧУРА, кандидат філологічних наук, співголова Центру з дослідження літератури фентезі при Інституті літератури ім. Тараса Шевченка НАН України

У статті розглянуто рецепцію творів, написаних у метажанрі фентезі, наведено причини їхньої популярності, окреслено витоки цього метажанру. Серед його особливостей надважливим є фентезійне одивнення, що дає можливість подивитися на світ новими очима, а також пройти разом із героєм шлях власного самоусвідомлення. Фентезі збагачує уяву, відточує критичне мислення, розширює горизонти можливостей юного читача, позитивно впливає на його емоційний стан.

Ключові слова: фентезі, метажанр, уява, одивнення, міфопоетика, індивідуація, «Я» та «Інший», відхід від антропоцентризму, екологічне мислення.

FANTASY: A FRESH VIEW ON THE WORLD AND THE ROAD TO THE REAL SELF

Eugenia KANTCHURA, PhD, deputy-manager of the Center For Fantasy Literature Studies, Shevchenko Institute of Literature of the NAS of Ukraine

The paper reviews readers’ reception of fantasy literature, demonstrates the reasons of its popularity, and outlines the origins of this literary mode. Fantasy defamiliarization – the main feature of the meta-genre – provides with a fresh worldview and opens the way of individuation for a story character as well as for a reader. Fantasy literature enriches imagination, sharpens critical thinking, expands mental horizons of young readers, develops their emotional maturity.

Key words: fantasy, meta-genre, imagination, defamiliarization, mythopoetics, individualization, Self and The Other, retreat from anthropocentrism, ecological thinking.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС