Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (723) 2017 р.

«ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ» ДВОХ МИТЦІВ:
МИКОЛА БАЖАН І ДМИТРО ШОСТАКОВИЧ

Ірина БРАГА, кандидат філологічних наук, доцент Сумського державного педагогічного університету ім. Антона Макаренка

Стаття умовно поділяється на дві частини. У першій частині стисло схарактеризовано життя і творчість М. Бажана та Д. Шостаковича в соціокультурному контексті, виявлено те спільне, що об’єднало дві творчі особистості: з одного боку, життя в умовах тоталітарного суспільства, а з іншого – спільні об’єкти для творчого осмислення. Друга частина роботи являє собою результати зіставного лінгвостилістичного аналізу оригінального тексту лібрето опери Д. Шостаковича «Катерина Ізмайлова» та його перекладу, який здійснив М. Бажан. Зосереджено увагу на встановленні й описі найбільш частотних стилістичних засобів оригінального тексту та способах передачі їх під час перекладу.

Ключові слова: лібрето, оригінальний текст, перекладний текст, зіставний лінгвостилістичний аналіз, стилістично нейтральні мовні засоби, стилістично марковані мовні засоби, стилістичні функції.

THE TWO ARTISTS’ CROSSROADS:
MYKOLA BAZHAN AND DMYTRO SHOSTAKOVYCH

Iryna BRAHA, PhD, associate professor, Sumy State A.S.Makarenko Pedagogical University

The paper comprises two distinct parts; in the first part the author characterizes the life and creative work of M. Bazhan and D. Shostakovych in sociocultural context, defines the common features uniting the two creative personalities such as living in the totalitarian society and the common objects of creative conceptualization. The second part of the paper contains the results of comparative linguostylistic analysis of the original libretto of D. Shostakovych’s opera «Kateryna Izmailova» and its translation by M. Bazhan. The researcher focuses on specifying and describing the most frequently used stylistic devices of the original text and ways of their rendering in translation.

Key words: libretto, original text, translated text, comparative linguostylistic analysis, stylistically neutral language units, stylistically marked language units, stylistic functions.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС Репетитори України