Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №4 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (723) 2017 р.

У цьому числі «Дивослово» відкриває рубрику «Портфоліо майбутнього вчителя». Її мета – спростувати думки про те, що сучасна молодь вважає професію педагога безперспективною і переважна більшість студентів, які вчаться в педагогічних вишах, не пов’язують свого майбутнього зі школою.

Як показують підсумки педагогічних студентських практик, зокрема в НПУ ім. М. Драгоманова, таке твердження – не що інше, як міф. Майбутні вчителі української мови та літератури, маючи доволі високий рівень знань з методики, демонструють бажання і готовність упроваджувати освоєні педагогічні інновації у навчальний процес. Так, студентам іще бракує досвіду, вміння швидко орієнтуватися в нестандартних ситуаціях. Утім вони виявляють здатність швидко знаходити спільну мову з учнями, зацікавити їх навчальним матеріалом, пов’язуючи його з сучасними реаліями, використовуючи, окрім загальновідомих, нетрадиційні методичні ресурси, якими забезпечують їх викладачі.

Ні для кого не секрет, що часто між науковим теоретичним обґрунтуванням нової методичної ідеї та її практичним упровадженням з’являється прірва. Подолати її допомагає, зокрема, тісна співпраця молодих спеціалістів із досвідченими фахівцями.

Сподіваємося, що матеріали нашої нової рубрики знайдуть підтримку в колег-словесників і стануть, сказати б, місточком між вишівською методичною теорією та шкільною практикою навчання української мови та
літератури.

Запрошуємо до співпраці студентів-філологів та їхніх викладачів із педагогічних ВНЗ України. Підвищуймо престиж нашої професії разом.

ТЕЗИ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ
Урок у 10 класі

Богдана БАРТОЩУК, студентка Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова

У статті подано план-конспект уроку мовленнєвого розвитку, спрямованого на опанування десятикласниками стратегії складання тез прочитаного тексту. Особливу увагу приділено аналізу тез із погляду відмінності їх від інших форм опрацювання інформації, як-от: конспект, план, переказ та ін.

Ключові слова: тези, робота з текстом, опрацювання і запам’ятовування інформації, стратегія написання тез.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС