Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (711) 2016 р.

КОНФЛІКТНІ ВУЗЛИ ТРАГІЧНОЇ ДОЛІ ГЕТЬМАНА ДОРОШЕНКА
За романом Анатолія Мороза «Хоть»

Антоніна ЦАРУК, викладач Кіровоградського національного технічного університету

У статті досліджуються екзистенційні конфлікти гетьмана Петра Дорошенка крізь призму межових ситуацій доби Руїни (XVII ст.), художня реконструкція якої визначає ідею «загубленої української людини» в романі А. Мороза «Хоть». Межова ситуація артикулює гомоцентричний конфлікт моральноціннісного вибору, підпорядковуючи подієву фабулу внутрішньому сюжетові.

Ключові слова: межова ситуація, конфлікт, держава, Дорошенко, моральний вибір, час, трагізм.

CONFLICT POINTS OF HETMAN
PETRO DOROSHENKO’S TRAGIC FATE
On the “Craving” novel by A. Moroz

Antonina TSARUK, lecturer, Kirovohrad National Technical University

The paper highlights Hetman Petro Doroshenko’s existential conflicts through the prism of limit situations of the Ruina epoch (the XVII c.), the artistic reconstruction of the latter defines the idea of a lost Ukrainian in the “Craving” novel by A. Moroz. The limit situation articulates the homocentric conflict of the moral and value choices, thus subordinating the eventual story to the inner plot.

Key words: limit situation, conflict, state, Doroshenko, moral choice, time, the spirit of tragedy.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС