Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (711) 2016 р.

«СОНЦЕ ЯСНЕ, ТИ СВЯТЕ, ТИ ПРЕКРАСНЕ»
Метафори сонця в мові української поезії ХХ століття

Лариса КРАВЕЦЬ, доктор філологічних наук, професор Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова

У статті розглянуто особливості метафоризації концепту сонце в мові української поезії ХХ ст. Визначено концептуальні метафори з реципієнтною зоною сонце, з’ясовано їхнє походження та схарактеризовано напрями розгортання їх у досліджуваних джерелах. Установлено й описано соціокультурні чинники, які впливали на процеси метафоризації.

Ключові слова: метафора, метафоризація, аналогізація, донорська зона, реципієнтна зона, мова української поезії.

SUN METAPHORS IN THE LANGUAGE
OF UKRAINIAN POETRY OF THE XXth C.

Larysa KRAVETS, Dr. habil., National Pedagogical Dragomanov University

The article discusses the peculiarities of metaphorization of the sun concept in the language of Ukrainian poetry of the XXth c. It outlines the conceptual metaphors from the target domain sun, determines their origin and their further unfolding in the texts under study. The author elicits and describes the sociocultural factors, which influenced the processes of metaphorization.

Key words: metaphor, metaphorization, analogs developing, source domain, target domain, language of Ukrainian poetry.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС