Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (711) 2016 р.

НОВЕ ЖИТТЯ СТАРИХ СЛІВ, АБО СЕМАНТИЧНІ ЗМІНИ У СТРУКТУРІ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ
На матеріалі Словника української мови у 20-ти томах

Людмила ТОМІЛЕНКО, кандидат філологічних наук, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

У статті розглянуто основні семантичні зміни у структурі української лексики, що відбулися впродовж останніх десятиліть. Джерельною базою дослідження послугували І–V томи академічного Словника української мови у 20-ти томах. З’ясовано, що найчастіше новими значеннями поповнюється іменникова й дієслівна лексика. Одиниці з новою семантикою здебільшого є стилістично маркованими. Найбільше зафіксовано нових переносних, розмовних, жаргонних, термінологічних та інших значень.

Ключові слова: лексика, іменникова лексика, дієслівна лексика, семантична структура слова, значення, тлумачний словник.

NEW LIFE OF OLD WORDS: THE SEMANTICAL CHANGES
IN THE STRUCTURE OF THE MODERN UKRAINIAN VOCABULARY
(on the material of Dictionary of the Ukrainian language in 20 volumes)

Liudmyla TOMILENKO, PhD, Ukrainian Lingua-Information Fund, the NAS of Ukraine

The paper presents analysis of the basic semantic changes in the structure of Ukrainian vocabulary, which have occured during the recent decades. Material of The research was carried out on the material of the Vol. 1–5 of the academic Dictionary of the Ukrainian language in 20 volumes. It has been found that the majority of new meanings is developed by substantives and verbs. Units with new semantics are mostly stylistically marked. Metaphorical, colloquial, slang, terminological meanings etc. belong to the most widespread.

Key words: vocabulary, substantive, verb, semantic structure of word, meaning, thesaurus.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС