Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №4 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (711) 2016 р.

ДОДЕРЖАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ТА ГРАМАТИЧНИХ НОРМ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
Узагальнення теми

Олена ГРЕЧКО, завідувач гуманітарного відділення Миргородського художньо-промислового коледжу ім. Миколи Гоголя Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка

У статті подано план-конспект навчального заняття з культури мови, яке може бути проведено зі студентами під час вивчення курсу української мови за професійним спрямуванням та зі старшокласниками ЗНЗ. З-поміж форм, методів і прийомів роботи запропоновано групове навчання, інтерактивні вправи та проектні технології.

Ключові слова: культура мови, мовні норми, жаргон, суржик.

OBSERVANCE OF LEXICAL AND GRAMMATICAL STANDARDS
OF THE MODERN LITERARY UKRAINIAN LANGUAGE
The topic generalization

Olena HRECHKO, head of the Humanitarian Departament at Mykola Hohol Art and Manufacturing College of Myrhorod Yuri Kondratyuk Poltava National Technical University

The paper offers a study aid of a lesson on culture of speech, which can be taught to high school students in the course of Professional Ukrainian, as well as to secondary school students. The author recommends the following forms, methods and techniques: group learning, interactive exercises and project techniques.

Key words: culture of speech, language norm, jargon, macaronic language.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС