Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №06 (711) 2016 р.

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Людмила КОВТУНЕНКО, учитель Капулівської ЗОШ І–ІІІ ст., Дніпропетровська обл.

У статті обґрунтовано потребу імплементації компетентнісного підходу до навчання української літератури; досліджено методику застосування особистісно зорієнтованих, інтерактивних та пошукових методів і прийомів для формування життєвих компетентностей учнів.

Ключові слова: формування і розвиток особистості, комунікативна компетенція, компетентнісний підхід до навчання української літератури.

DEVELOPING OF LIFE COMPETENCES
AT UKRAINIAN LITERATURE LESSONS

Liudmyla KOVTUNENKO, teacher Kapulivska Secondary General School, Dnipropetrovsk oblast

The article provides the rationalization for the need to implement the competence approach to the Ukrainian literature teaching into the schooling system; it reviews the teaching techniques for application of personally oriented, interactive and research methods aimed at developing life competences of students.

Key words: personality formation and development, communicative competence, competence approach to the Ukrainian literature teaching.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС