Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (746) 2019 р.

ЩОДЕННИКИ АПОЛЛОНА МОКРИЦЬКОГО І ТАРАСА ШЕВЧЕНКА:
ТЕКСТ І КОНТЕКСТ

Євгенія ЛЕБІДЬ-ГРЕБЕНЮК, науковий співробітник відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

У статті досліджуються жанрові особливості щоденників А. Мокрицького і Т. Шевченка. Осмислюються погляди письменників на сучасників, мистецтво, власну творчість. Паралельне дослідження і порівняння обох щоденників дає змогу виявити спільні композиційні структури у текстах, тематичний перегук, схожість в естетичних поглядах та оцінках.

Ключові слова: щоденник, жанр, наративна стратегія, реципієнт, авторська інтенція, інший.

DIARIES OF APOLLON MOKRYTSKY AND TARAS SHEVCHENKO: THE TEXT
AND CONTEXT

Eugenia LEBID’-HREBENIUK, research associate, Shevchenko Institute of Literature, the NAS of Ukraine

The paper studies genre peculiarities of A. Mokrytsky and T. Shevchenko’s diaries. It considers the writers’ opinions of their contemporaries, art, and their own creative activity. The parallel studies and comparison of the two diaries present an opportunity to elicit common compositional structures in the texts, topical resemblance, similarities of aesthetic opinions and appreciations.

Key words: diary, genre, narrative strategy, recipient, author’s intention, the other.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС