Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (746) 2019 р.

ЕМОЦІЙНІСТЬ І ЕМОЦІЇ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ
На прикладі роману Михайла Стельмаха «Хліб і сіль»

Оксана КАЛИТА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова

Спираючись на попередній доробок мовознавців, було виокремлено засоби називання й засоби вираження емоцій. Проаналізовано індивідуально-авторські мовні засоби експлікації емоційних станів людини в романі М. Стельмаха «Хліб і сіль». На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що вираження емоційного стану персонажа М. Стельмах досягає комплексом мовних засобів. Описуючи характерні психофізіологічні емоційні реакції, письменник використовує назви емоційних станів та похідні від них у комплексі з епітетами та персоніфікацією, приділяючи особливу увагу деталізації.

Ключові слова: мовна експлікація, експресивність, емотивність, Стельмах, емоційний стан.

EMOTIVENESS AND EMOTIONS IN FICTIONAL PROSE
On a novel by Mykhaylo Stelmakh Bread and Salt

Oksana KALYTA, associate professor, National Pedagogical Dragomanov University

The article studies Mykhaylo Stelmakh’s individual language means, which explicate human emotional states in his novel Bread and Salt. In the light of the linguistic legacy of the past, it elicits naming and expressive means of emotions. On the basis of the analysis, it concludes that portraying of the emotional state of a character is accomplished through a complex of linguistic means. Describing specific psycho-physiological emotional reactions, the writer uses the names of emotional states and their derivatives in combination with epithets and personification, paying particular attention to details.

Key words: verbal explication, Stelmakh, expressiveness, emotiveness, emotional state.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС