Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (746) 2019 р.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА УРОЦІ ЛІТЕРАТУРИ

Ольга КРИВОРОТЕНКО, заслужений учитель України, КЗ «Ганнівський НВК “СЗШ–ДНЗ”», Дніпропетровська область

У статті йдеться про рівень предметної та методичної компетенції вчителя, його вміння володіти сучасним методичним інструментарієм, застосовувати нові підходи до організації навчальної діяльності школярів. Запропоновано плани-конспекти до вивчення творчості Василя Симоненка.

Ключові слова: метод, урок, діяльність, Василь Симоненко, казка, пісня, порівняння, епітет.

MODERN APPROACHES TO ORGANIZING
THE ACADEMIC ACTIVITY AT LITERATURE LESSON

Olha KRYVOROTENKO, Honoured Teacher of Ukraine, Teaching and Educational Complex of Hannivka, Dnipropetrovsk Oblast

The article is focused on the teacher’s level of subject and methodological competence, their command of modern methodological instruments, and their ability to use new approaches and organize the students’ academic activity. It offers a lesson-plan on Vasyl Symonenko studies.

Key words: method, lesson, activity, Vasyl Symonenko, fairy-tale, song, comparison, epithet.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС