Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (734) 2018 р.

ПРОЗА СТЕПАНА ПРОЦЮКА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Тетяна КАЧАК, докторант Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

У статті проаналізовано найважливіші твори С. Процюка для підлітків. Авторка розглянула їх крізь призму жанру, композиції, проблематики та індивідуальної творчої манери письменника, акцентуючи увагу на прагненні автора писати твори психологічні й національно спрямовані.

Ключові слова: повість, реалістично-психологічна проза, жанр, композиція, гендерно-симетричний текст,
проблематика.

PROSE BY STEPAN PROTSYUK
FOR CHILDREN AND YOUNG ADULTS

Tetyana KACHAK, PhD student, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

The paper provides analysis of S. Protsyuk’s principal literary writings for young adults. The author reviews the aspects of genre, composition, problematics, and the individual manner of writing, focusing on the author’s pursuit of psychological and ethnically charged themes.

Key words: novelette, realistic psychological prose, genre, composition, gender symmetrical text, problematics.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС