Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №4 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (734) 2018 р.

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИСЛІВНИКІВ
7 клас

Вікторія ГАЙВАН, викладач Конотопського медичного училища

У статті подано план-конспект уроку української мови з морфологічної та орфографічної теми. На цьому уроці представлено різноманітні форми, методи і прийоми роботи, спрямовані на засвоєння учнями правил правопису складних прислівників.

Ключові слова: прислівник, написання разом, окремо і через дефіс, утворення складних прислівників, узагальнення вмінь і навичок, робота з опорною таблицею.

ORTHOGRAPHY OF COMPLEX ADVERBS
The 7th Form

Victoria GAIVAN, lecturer, Medical Training School of Konotop

The paper offers a Ukainian language lesson plan on morphology and orthography. It highlights various forms, methods, and techniques, aimed to teach students the rules of orthography of complex adverbs.

Key words: adverb; attached, separate, and hyphenated forms, complex adverbs formation, skills generalization, work with reference table.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС