Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №3 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (734) 2018 р.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МОДЕЛЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО УРОКУ

Руслана УГНІЧ, учитель Малинського ЗНВК «Школа-ліцей № 1 імені Ніни Сосніної» І–ІІІ ст., Житомирська обл.

У статті актуалізовано проблему конструювання уроку на основі компетентнісного, діяльнісного та особистісно зорієнтованого підходів у контексті впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Результатом цієї роботи є розробка методичних рекомендацій для вчителів української мови та літератури щодо формування вміння вчитися у структурі компетентнісного уроку.

Ключові слова: уміння вчитися, компетентнісний підхід, конструктор компетентнісного уроку, мета уроку, рефлексія.

THEORY AND PRACTICE OF COMPETENCE LESSON MODELLING

Ruslana UHNICH, teacher, Nina Sosnina Primary and Secondary School and Lyceum #1 Teaching and Educational Complex of Malyn, Zhytomyr Oblast

The article updates the issue of lesson constructing on the grounds of competence, activity, and personally oriented approaches in the context of introducing the new State standard of basic and senior secondary education. It results in development of methodological recommendations for teachers of Ukrainian language and Literature in regards to building learning skills in the structure of the competence lesson.

Key words: learning skills, competence approache, competence lesson design kit, lesson goal, reflexion.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС