Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (722) 2017 р.

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ:
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Тетяна БЕЦЕНКО, доктор філологічних наук, професор Сумського державного педагогічного університету ім. Антона Макаренка

У статті подано спробу розглянути специфіку лінгвокультурологічного аналізу художнього (поетичного) тексту. З’ясовано зміст цього різновиду роботи з текстом, мету та завдання, запропоновано алгоритм аналізу. Обґрунтовано складники лінгвокультурологічного аналізу. Лінгвокультурологічний аналіз художнього твору осмислено в аспекті його народознавчих, етнографічних, фольклорних зв’язків.

Ключові слова: лінгвокультурологічний аналіз художнього (поетичного) тексту, алгоритм лінгвокультурологічного аналізу тексту, народознавство, мовні рівні аналізу тексту.

LINGUISTIC AND CULTURAL ANALYSIS OF THE LITERARY TEXT

Tetiana BETSENKO, Dr. habil., professor, Sumy State A. S. Makarenko Pedagogical University

The article presents an attempt to examine the specificity of linguistic and cultural analysis of the literary (poetic) text. It substantiates the content of this variety of text work, its goals and objectives, and presents the analysis algorithm, as well as comments on components of linguistic and cultural analysis. The linguistic and cultural analysis of a literary text is considered in the meaningful aspects of its ethnographic and folkloric relations.

Key words: linguistic and cultural analysis of a literary (poetic) text, algorithm of a linguistic and cultural analysis of a literary text, ethnography, language levels of text analysis.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС