Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (722) 2017 р.

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ
9 клас

Алла ДРОБОТЕНКО, учитель Кукобівського НВК «Загальноосвітня школа – дитячий садок» Решетилівської райдержадміністрації, Полтавська обл.

У статті подано план-конспект уроку української мови на тему «Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні». Дидактичним матеріалом до заняття слугують тексти, наскрізною темою яких є виготовлення, споживання та застосування меду. Оригінальний дидактичний матеріал представлено в системі сучасних методичних форм, як-от: дослідження-обґрунтування, пошуково-дослідницька робота, лінгвістичний аналіз на основі алгоритмізації та ін.

Ключові слова: безсполучникове складне речення, бджільництво, мед, аналіз структури речення, постановка розділових знаків.

THE CONJUNCTIONLESS COMPLEX SENTENCE

Alla DROBOTENKO, teacher, Educational Institution of Kukoby “Nursery and Regular School”, Reshetyliv Regional Administration, Poltava Oblast

The article presents a plan of a Ukrainian language lesson with the topic of Punctuation of the Conjunctionless Complex Sentence. The didactic material consists of texts about production of honey, its intake, and application. The innovative didactic material is presented in the system of modern methodological forms, such as substantiated research, academic research, linguistic analysis based on algorithmisation etc.

Key words: the conjunctionless complex sentence, bee-farming, honey, analysis of the sentence structure, punctuation.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС