Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (722) 2017 р.

СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ
Урок у 10 класі

Тетяна ПЕРЕДРІЙ, учитель СЗОШ № 3 м. Конотопа

У статті подано проект аспектного уроку української мови, спрямованого на повторення та закріплення матеріалу про правопис власних назв, запропоновано такі цікаві прийоми та методи роботи, як інтерактивні вправи, дослідницькі та ігрові завдання, повідомлення з елементами презентації. Також індивідуальні завдання з елементами проблемності дадуть учителеві змогу застосувати диференційний підхід до контролю засвоєння теми уроку.

Ключові слова: власні назви, різновиди власних назв, правопис, випереджувальні завдання.

COMPLICATED CASES OF THE CAPITAL LETTER ORTHOGRAPHY
The 10th Form Lesson

Tetiana PEREDRIY, teacher, Primary and Secondary General School # 3 of Konotop

The article presents a project of an aspect Ukrainian language lesson, aimed to revise and reinforce the material on capital letter orthography; it offers the following interesting teaching methods and techniques: interactive exercises, research and play tasks, reports with some elements of presentation. It is important, that individual tasks with elements of problematicity will enable the teacher to apply the differential approach to the control of the topic under study.

Key words: proper names, proper names variety, orthography, pro-active tasks.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС