Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Подарунковий марафон до Дня народження журналу ДИВОСЛОВО Акція Класна ціна

Стаття №4 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (722) 2017 р.

ШІСТДЕСЯТНИЦТВО ЯК ЯВИЩЕ СОЦІАЛЬНЕ І КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ
Бінарний урок в 11 класі

Валентина СЛАВИЧ, учитель української мови і літератури;

Мирослава ЛУКАШЕНКО, учитель історії, комунальний заклад «Запорізька спеціалізована школа-інтернат “Січовий колегіум”»

Матеріал містить план-конспект уроку української літератури для 11-го класу, зорієнтований на розгляд теми шістдесятництва в контексті таких навчальних дисциплін, як українська література та історія. За допомогою розлогих учительських розповідей, самостійної роботи учнів, прийомів проблемного навчання учні опановують зазначену тему. Використання мультимедійного супроводу робить урок цікавим, динамічним і змістовним.

Ключові слова: шістдесятництво, дисиденти, національне відродження, Є. Сверстюк, В. Симоненко, С. Параджанов.

SIXTIERS AS SOCIAL AND CULTURAL PHENOMENON
The 11th Form Binary Lesson

Valentyna SLAVYCH, teacher of Ukrainian language and literature,

Myroslava LUKASHENKO, teacher of history, Communal Institution of Zaporizhzhia Oblast Council “Sichovyi Collegium Specialized Boarding School”

The article presents a plan of a Ukrainian literature lesson for the 11th form, which highlights the topic of sixtiers in the context of the academic disciplines of Ukrainian literature and history. The material is delivered through the teacher’s narration, students’ individual work, and the technique of problematic teaching. The application of multimedia makes the lesson interesting, dynamic and substantial.

Key words: the sixtiers, dissidents, national renascence, E. Sverstiuk, V. Symonenko, S. Parajanov.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС