Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №3 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (722) 2017 р.

ДИТИНОЦЕНТРИЗМ У ВИКЛАДАННІ ЛІТЕРАТУРИ

Юрій БОНДАРЕНКО, доктор педагогічних наук, професор Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя

У статті розкрито систему принципів навчання літератури, які пов’язані з визнанням дитини головним суб’єктом навчального процесу. На основі цих принципів окреслено засади формування шкільного курсу літератури, визначено основні вектори в діяльності вчителя-словесника, спрямовані на розвиток психологічних якостей учнів.

Ключові слова: дитиноцентризм, принципи навчання, шкільний курс літератури, психологія дитини, поняття феноменального.

CHILD-CENTRISM IN LITERATURE TEACHING

Yuriy BONDARENKO, Dr. habil., Mykola Hohol State University of Nizhyn

The author of the article provides a system of literature teaching principles which are connected with the recognition of the child as the central subject of the learning process. Bases on this, he outlines the guiding principles for forming the school literature course as well defines the main aspects of activity for the literature teacher which are aimed at the development of students’ psychological qualities.

Key words: child-centrism, principles of teaching, school literature course, psychology of the child, the phenomenal.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС