Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №2 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (722) 2017 р.

ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЛІРИКИ

Світлана НЕСТЕРЕНКО, викладач Івано-Франківського коледжу Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

У статті визначено філософські, соціологічні та психолого-педагогічні аспекти формування етнокультурної компетентності учнів на уроках української літератури. Автор розкриває зміст поняття етнокультурної компетентності старшокласників, аналізує вплив громадянської лірики на формування її.

Ключові слова: етнокультурна компетентність старшокласників, національна ментальність, самоідентифікація, національне виховання, український світогляд, громадянська лірика.

DEVELOPMENT OF ETHNOCULTURAL COMPETENCE
OF STUDENTS BY MEANS OF CIVIL POETRY

Svitlana NESTERENKO, lecturer, College of State Higher Educational Establishment Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

The article covers philosophical, sociological, psychological and pedagogical aspects of developing the students’ ethnocultural competence at Ukrainian literature lessons. The author defines the notion of ethnocultural competence of students and analyzes the influence of the civil poetry upon its development.

Key words: ethnocultural competence of students, national mentality, self-definition, national nurturing, Ukrainian mentality, civil poetry.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС