Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №13 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (710) 2016 р.

ПОЛІТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
ДОПОМОГА ВЧИТЕЛЯМ ВІД АКАДЕМІКА ВІТАЛІЯ ДОНЧИКА

Ганна ТОКМАНЬ, доктор педагогічних наук, професор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди

Статтю присвячено політології, що використовується як одна з основ навчання української літератури в середній школі. Автор спирається на публіцистичну книжку Віталія Дончика, який виклав концепцію світогляду українця. Політологія може допомогти відповісти на актуальні питання, пов’язані з інтерпретацією художнього тексту.

Ключові слова: політологія, навчання української літератури, публіцистична книжка Віталія Дончика, світогляд, інтерпретація художнього тексту.

POLITILOGICAL BASIS OF THE UKRAINIAN LITERATURE TEACHING:
METHODOLOGICAL AID FROM THE ACADEMICIAN
AND LITERARY SCHOLAR VITALIY DONCHYK

Hanna TOKMAN, Dr. hab., professor, Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University of Pereyaslav-Khmelnytskiy

The article is devoted to political science, which is used as basis for teaching the Ukrainian literature at high school. The author relies on a publicistic book by Vitaliy Donchyk, in which he outlined the concept of the Ukrainian mindset. Political science can help answer the key questions related to the interpretation of a literary text.

Key words: political science, teaching Ukrainian literature, a publicistic book by Vitaliy Donchyk, ideology, interpretation of a literary text.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Інтернет-магазин АБАРІС Репетитори України