Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №12 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (710) 2016 р.

У СВІТЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕНТАЛІТЕТУ:
СЕМАНТИКА МАСКУЛІННИХ ОБРАЗІВ

У ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Олександр ЧЕРКАС, учитель СЗШ № 54 м. Києва

У статті запропоновано власне визначення маскулінності як літературознавчої категорії, типологію чоловічих архетипів; окреслено семантику маскулінного первня в поетичній картині світу Т. Шевченка та його репрезентацію крізь призму чоловічих образів-архетипів.

Ключові слова: поезія Т. Шевченка, маскулінність, чоловічий архетип.

ІN THE LIGHT OF UKRAINIAN NATIONAL MENTALITY:
SEMANTICS OF MASCULINE CHARACTERS IN T. SHEVCHENKO’S POETRY

Oleksandr CHERKAS, teacher of ukrainian language and literature, Kyiv boarding school № 54

The article offers a definition of masculinity as a literary category and outlines the typology of male archetypes in the texts under study; the author profiles semantics of the masculine origin in the poetic picture of T. Shevchenko’s orld and its representation through the prism of male archetypal characters.

Key words: Taras Shevchenko’s poetry, masculinity, male archetype.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС