Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (710) 2016 р.

ВАСИЛЬ БІЛОЗЕРСЬКИЙ І КИРИЛО-МЕФОДІЇВЦІ
На матеріалах слідчої справи

Алла КАЛИНЧУК, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

У статті розглянуто участь В. Білозерського в Кирило-Мефодіївському братстві, його арешт, проаналізовано документи та матеріали слідчої справи. В. Білозерський разом із М. Костомаровим і М. Гулаком був співзасновником Кирило-Мефодіївського братства, брав участь у виробленні «Статуту товариства св. Кирила і Мефодія», написав докладні пояснення до нього, де обґрунтовував ідеї майбутньої долі слов’янства, зокрема й українського народу. Після арешту В. Білозерського відправили на службу до Петрозаводська Олонецької губ. із забороною працювати в установах народної освіти. Він не раз подавав заяви про перегляд вироку, клопотався про дозвіл переїхати до Петербурга. Після дев’яти років заслання 14 квітня 1856 р. зі згоди Олександра ІІ з В. Білозерського було знято таємний нагляд і дозволено переїхати до Петербурга, де він зустрів своїх побратимів по Кирило-Мефодіївському братству – П. Куліша і М. Костомарова, згодом до них приєднався й Т. Шевченко.

Ключові слова: братство, «Записка» (пояснення до «Статуту…»), архівні джерела, документи та матеріали слідчих справ, заслання.

VASYL BILOZERSKYI AND CYRILAND METHODIUS BROTHERHOOD MEMBERS
На матеріалах слідчої справи

Alla KALYNCHUK, senior researcher T. Shevchenko Institute of Literature National Academy of Sciences of Ukraine

The author reviewed V. Bilozerskiy’s contribution into the work of Cyril and Methodius Brotherhood, his arrest, the documents and materials of the case. V. Bilozerskiy, together with M. Kostomarov and M. Hulak, was a co-founder of Cyril and Methodius Brotherhood. V. Bilozerskiy participated in drafting of “Charter of Cyril and Methodius Brotherhood”, wrote a detailed explanation to the later, thus substantiating his ideas of the future of the Slavs, the Ukrainian people in particular. V. Bilozerskiy was arrested in April 11, 1847, in Warsaw and sent to St. Petersburg in April, 18. V. Bilozerskiy was to serve the sentence in Petrozavodsk, Olonets province, with a ban on work for public education. He repetedly filed petitions to review his case and to allow him to move to St. Petersburg; after nine years of exile, in April 14, 1856, with permission of Tsar Alexander II he was allowed to move to St. Petersburg, where Vasyl met his friends, Kulish and Kostomarov, later they were joined by T. Shevchenko.

Key words: Cyril and Methodius Brotherhood, “Note” (explanation to the “Charter …”), archival sources, documents and materials of the cases, exile.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Інтернет-магазин АБАРІС