Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (710) 2016 р.

ДРАМА УСВІДОМЛЕННЯ ТІНІ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Євгенія КОНОНЕНКО, письменниця, перекладач, культуролог

У статті зроблено спробу оглянути драматургію Лесі Українки із застосуванням апарату аналітичної психології, що її запропонував швейцарський психолог К.-Ґ. Юнґ. Концепт тіні як важливої частини психіки, якої не контролює людське «я», виявляється продуктивним для дослідження ідей, закладених у драмах «Одержима», «Кассандра», «Руфін і Присцила», «Йоганна, жінка Хусова», «Лісова пісня», «Камінний господар», «Оргія». Якщо розглядати ці драми в порядку їхнього написання, можна побачити, що центральна героїня, а разом з нею й сама поетеса, стають дедалі свідомішими, позбуваючись одержимості й стаючи мудрішими. Героїня Лесі Українки – від Міріам до Мавки – проходить болісний і драматичний шлях самопізнання як усвідомлення своєї тіні. Саме неусвідомлена тінь змушує високоморальних героїнь поетеси діяти згідно із законами морального максималізму – і терпіти поразку. А усвідомлена тінь сприяє гнучкішій поведінці, мудрішій позиції, що й засвідчує особистісне зростання Мавки, яке впливає й на особистісне зростання Лукаша.

Ключові слова: метод аналітичної психології, архетип, персона, тінь, аніма, анімус, архетип самості.

DRAMA OF THE SHADOW COMPREHENSION
IN THE LITERARY WORKS BY LESIA UKRAINKA

Yevheniya KONONENKO, writer, translator, cultural studies expert

This article is an attempt at reviewing dramas by Lesіa Ukrainka analyzed from the depth psychology viewpoint. The concept of shadow, presenting an important uncontrolled constituent of the psyche, has proved to be effective in researching the basic ideas of Lesya Ukrainka’s dramas: The Possessed, Cassandra, Roufin and Priscilla, Iohanna the Hussa’s Wife, Forest Song, Stone Lord, Orgy. Analyzed in the chronological sequence, the dramas demonstrate the evolution of her heroines, from Miriam to Mavka, as well as the author’s personal development. The unrecognized shadow of Lesya Ukrainka’s heroines makes them act in accordance with high moral standards and, consequently, the suffer failure. The recognized shadow contributes to better adaptability and wisdom, and testifies to Mavka’s personal development, which evokes the one of Lukash.

Key words: depth psychology, archetype, persona, shadow, anima, animus, archetype of the self.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС