Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (710) 2016 р.

ТЕКСТОВА ІНФОРМАТИВНІСТЬ У ГРИГОРА ТЮТЮННИКА:
ДІАМАНТОВА ЩІЛЬНІСТЬ
Аналіз одного речення з оповідання «Син приїхав»

Григорій КЛОЧЕК, професор Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка

У статті розглядається проблема високої інформативності художнього тексту Гр. Тютюнника. З позицій рецептивної поетики докладно проаналізовано перше речення з оповідання «Син приїхав». Автор дійшов висновку, що художній текст зроджує у свідомості реципієнта багато образних уявлень та думок. Таку особливість характеризує поняття інформативної щільності. Своєрідність творчої манери Гр. Тютюнника полягає в тому, що текст найвищої художньо-інформаційної щільності має глибокий життєвий зміст.

Ключові слова: Григір Тютюнник, рецептивна поетика, образна інформація, критерії художності, поетика, художність.

HRYHIR TYUTYUNNYK’S ARTISTIC TEXT:
THE DIAMOND DENSITY OF INFORMATIVE VALUE
The interpretation of a sentence, taken from The Son Has Come short story

Hryhoriy KLOCHEK, Professor, The Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University

The paper reviews the problem of the high informative value of Hr. Tyutyunnyk’s literary text. The first sentence of The Son Has Come short story is examined in detail from the perspective of the receptive poetics. The author concludes that the text under study evokes many figurative visualizations and thoughts in the recipient’s mind. This peculiarity is deeply consistent with the concept of informative density. The originality of Hryhir Tyutyunnyk’s artistic style can be summarized by the fact that the vivid, real-life content unfolds in the text characterized by the highest density of artistic informative value.

Key words: Hryhir Tyutyunnyk, receptive poetics, figurative information, artistic value criteria, poetics, artistic value.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС