Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (710) 2016 р.

ФУНКЦІЇ ПОРІВНЯЛЬНОГО ЗВОРОТУ ЯК ХУДОЖНЬОГО ЗАСОБУ
В РОМАНІ ВАСИЛЯ БАРКИ «ЖОВТИЙ КНЯЗЬ»

Олександр КОТЯШ, аспірант Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди

Новизну й актуальність теми статті визначає брак праць, присвячених аналізові функціонування порівняльних зворотів як художнього засобу в романі В. Барки «Жовтий князь». Мета розвідки – розглянути особливості введення порівнянь у тканину твору для образного опису природи, сільського побуту, змалювання зовнішнього і внутрішнього стану персонажів. Здебільшого використовуються порівняння, утворені поєднанням порівняльних сполучників як, мов, наче, неначе з іменниками в непрямих відмінках, що почасти семантично посилені залежними словами. Використання іменників різного змістового наповнення дає змогу влучно позначити описуване. У цьому В. Барка виявив себе справжнім художником слова.

Ключові слова: порівняльний зворот, художній засіб, порівняльний сполучник, порівняння.

THE FUNCTIONS OF COMPARATIVE PHRASE AS A FIGURATIVE MEANS IN
VASYL BARKA’S NOVEL YELLOW PRINCE

Oleksandr KOTIASH, PG student, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogikal University

The lack of critical works on Vasyl Barka’s novel Yellow Prince adds to the novelty and topicality of the present research. The paper highlights the patterns of integrating descriptions of the nature scenery, country lifestyle, portraying of appearances and inner world of the characters into the text. The writer tends to use comparative phrases of comparative conjunctions and nouns in oblique cases, which are semantically supported by subordinate words. Exact choice of nouns contributes to the precise description, testifying to V. Barka’s literary artistic skills.

Key words: comparative phrase, figurative means, comparative conjunction, comparison.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС