Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2021-2022 н.р. (5-11 класи)

Стаття №7 з журналу «ДИВОСЛОВО» №05 (710) 2016 р.

ЛЖЕНАУКА, ВАТНИЙ СИНДРОМ І ВИКЛАДАННЯ МОВИ У ВНЗ

Оксана ТИЩЕНКО, кандидат філологічних наук, Інститут української мови НАН України, м. Київ

У статті розглянуто феномен лженауки та її впливу на суспільство як елемент ідеологічної пропаганди. Профілактика лженаукових тенденцій, а отже, й ватного синдрому полягає у розвиткові словесно-логічного, критичного, самостійного мислення, у формуванні особистісної та пізнавальної мотивації, зокрема через психолінгвістичний підхід у викладанні мови у ВНЗ. Це сприятиме формуванню виваженого, самостійного сприйняття інформації, схильності до коректного оформлення й перевірки інформації та її джерел.

Ключові слова: лженаука, ідеологічна пропаганда, мислення і мова, психолінгвістичний підхід, викладання мови, ватник.

PSEUDOSCIENCE, THE VATА SYNDROME (RUSSIA SUPPORT
AND COLLABORATION) SYNDROME AND LANGUAGE TEACHING
IN HIGHER EDUCATION

Oksana TYSHCHENKO, PhD, Institute of Ukrainian Language of the NAS of Ukraine

The article deals with the phenomenon of pseudoscience and its impact on society as an element of ideological propaganda. Pseudoscientific tendencies, and therefore the Russia support and collaboration syndrome can be prevented by developing the verbal and logical, critical, independent thinking in the process of formation of personality and their cognitive motivation, particularly through psycholinguistic approach to teaching languages in higher education. This will secure the tendency to the correct, balanced, independent perception and verification of the information and its sources.

Key words: pseudoscience, ideological propaganda, psycholinguistic approach.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Интернет-магазин АБАРИС