Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №5 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (710) 2016 р.

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ТА ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЇХ
Технологічна карта уроку з використанням Web 2.0

Світлана ПЕТРЕЧЕНКО, учитель-методист, заступник директора з НВР Донецької СЗШ I–III ст. № 135 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу

Стаття містить технологічну карту уроку української мови, присвяченого вивченню фразкологізмів. Акцент у методичній розробці зроблено на використанні комп’ютерних технологій та онлайн-сервісів у процесі вивчення теми.

Ключові слова: технологічна карта уроку онлайн-технології, веб-ресурси, фразеологізм, організація роботи учнів.

PHRASEOLOGICAL UNITS AND THEIR LEXICAL MEANINGS
Technological Lesson Map with the Use of Web 2.0

Svitlana PETRECHENKO, teacher, training specialist, Donetsk Secondary School # 135

The paper offers a technological map of a Ukrainian language lesson on phraseological units. The guidance is focused on the technologies and on-line services application, which supports mastering of the learning material.

Key words: technological lesson map, on-line technologies, Web resources, phraseological units, organizing of students’ work.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС