Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №11 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (698) 2015 р.

Петро ІВАНИШИН. Поезія Петра Скунця як перегук 

із традицією Шевченка

   Автор розглядає художню свідомість поета П. Скунця як певний тип історичної свідомості, в якій актуалізується національна, зокрема шевченківська, традиція. У центрі уваги дослідника – перегук на рівні змістових елементів та концептів: мотив України-покритки, образ матері, мотив України як «нашої – не своєї землі», втрати національних ціннісних орієнтирів й утвердження християнства.

   Ключові слова: національна і націоцентрична традиція, художня свідомість, антиколоніальна течія, діалог на ідейному рівні, змістові елементи, концепти, національна ідея, національний імператив, історіософське бачення, ліричний герой, «шевченківська людина».

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС