Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №15 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (674) 2013 р.

Володимир ШКЛЯР. Мовознавчі студії:

Заповнення лакун навчально-методичного забезпечення

   Творення навчально-методичної літератури – справа нелегка, водно­час почесна й відповідальна. Нині вона набула особливого значення з огляду на оновлені завдання освіт­ньої практики. Якщо теоретичне за­безпечення навчання студентів ВНЗ можна вважати задовільним, то ме­тодичних розробок з окремих галу­зей знання бракує. Одну з таких про­галин покликаний заповнити посіб­ник Л.Супрун «Загальне мовознав­ство. Практичні заняття, самостійна робота», рекомендований Міністер­ством освіти і науки України. При­кметно, що рецензентами праці ста­ли авторитетні науковці-філологи, які не з чуток знають про стан на­вчально-методичного забезпечення цієї дисципліни: досвідчені доктори наук, професори Н.Озерова, Н.Шумарова, П.Дудик, кандидат наук, до­цент Д.Жмурко. Аналізована праця особливо актуальна й важлива у зв’язку зі зміною освітнього вектора: кредитно-модульна система спону­кає студентів до ґрунтовної са­мостійної роботи, а викладач набу­ває обов’язків ще й консультанта і модератора їхньої проблемно-по­шукової діяльності.

 

ЧИТАТИ ДАЛІ

Інтернет-магазин АБАРІС