Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №3 з журналу “ДИВОСЛОВО” №05 (674) 2013 р.

Тетяна ПАЛИВОДА. Культивування ігрового інстинкту в драмі

Володимира Винниченка

«Чорна Пантера і Білий Медвідь»

   М е т а: розкрити специфіку жанру психо­логічної драми; удосконалювати навички аналізу літературного твору; навчати студентів правильно використовувати методи і прийоми психологічного аналізу художнього образу; виробляти вміння ви­значати прийоми письменника і літературні засоби для досягнення психологічного напруження колі­зій; удосконалювати навички працювати з додатко­вими джерелами інформації; розвивати логічне мислення і творчу уяву студентів, уміння осмислю­вати прочитане й робити ґрунтовні висновки, гра­мотно висловлювати власні думки, обстоювати свою позицію; розширювати кругозір і світогляд студентів; виховувати у студентів позитивні риси характеру, любов і повагу до рідних та близьких; плекати почуття відповідальності за власну родину; виробляти внутрішню потребу критично осмислювати свої вчинки; формувати потяг до прекрасного.

Інтернет-магазин АБАРІС