Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №4 (769) 2021 р.

ГЛИБИНИ Й ПОВЕРХНІ: ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КАЗКИ-ПРИТЧІ
ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ «ГОВОРЮЩА РИБА» В 6 КЛАСІ

Людмила СКОРИНА, доцент Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

У статті розглянуто теоретичні, методичні й інтерпретаційні проблеми висвітлення казки-притчі Е. Андієвської «Говорюща риба». Авторка аналізує ряд розробок уроків на цю тему, розміщених в інтернеті, виявляючи теоретичні, методичні чи інтерпретаційні хиби й недоречності, акцентуючи на потребі правильно застосовувати теоретичні поняття й терміни на уроках української літератури, коли в центрі вчительської уваги має знаходитися саме художній твір, а не психологія, історія чи суспільні питання.

Ключові слова: казка-притча, художній твір, тема, тематика, ідея, проблема, інтерпретація, толерантність.

DEPTHS AND SURFACES:
FEATURES OF INTERPRETATION OF A FAIRY TALE BY
EMMA ANDIEVSKAYA “TALKING FISH” IN 6th GRADE

Lyudmila SKORINA, associate professor, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

The article considers theoretical, methodical and interpretive problems of teaching the fairy tale-parable by E. Andievska “Talking Fish”. The author analyzes a number of lesson plans on this topic posted on the Internet, revealing theoretical, methodological or interpretive errors and inconsistencies, emphasizing the need to correctly apply theoretical concepts and terms at lessons of Ukrainianliterature; meanwhile the teacher should focus on the work of art, not on its psychology, history or social issues.

Key words: fairy tale-parable, work of art, theme, subject matter, idea, problem, interpretation, tolerance.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС