Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №6 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (757) 2020 р.

З ІСТОРІЇ МОВНИХ ЕТИКЕТНИХ ФОРМУЛ
В УКРАЇНСЬКОМУ ЕПІСТОЛЯРІЇ
На матеріалі листування Івана Огієнка

Оксана КАЛИТА, кандидат філологічних наук, доцент Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова

У статті проаналізовано мовні етикетні формули в опублікованих листах Івана Огієнка за період з 1907 по 1921 рр. Зокрема досліджено як обов’язкові (звертання, прощання), так і факультативні (прохання, подяка, комплімент, відповідь на комплімент, запрошення, вибачення, привітання) етикетні формули. Акцентовано увагу на тих із них, що використані в листах до світських і духовних осіб, зокрема на строгому дотриманні адресантом норм релігійного етикету різних християнських конфесій. Також розглянуто факультативні етикетні мовні формули, серед них особливу увагу приділено проханню та подяці якнайуживанішим в епістолярії аналізованого періоду. На основі проведеного дослідження зроблено висновок про особливості індивідуального стилю Івана Огієнка, його зв’язок із мовомисленням автора та тогочасним станом літературної мови.

Ключові слова: Іван Огієнко, мовний етикет, епістолярій, лист, формули мовного етикету, індивідуальний стиль.

EXCERPTS ON THE HISTORY OF ETIQUETTE FORMULAS
IN THE UKRAINIAN EPISTOLARY
On the Material of Ivan Ohienko’s Epistolary

Oksana KALYTA, PhD in Linguistics, National Pedagogical Dragomanov University

The present article studies verbal etiquette formulas in Ivan Ohiyenko’s published letters within the period from 1907 to 1921. In particular, it provides analysis of obligatory (addressing, farewell) and optional (request, gratitude, compliment, response to a compliment, invitation, apology, greeting) etiquette formulas. It particularly focuses on the etiquette formulas of addressing and farewell, used in letters to secular and clerica addressees. It was noted that Ivan Ohiyenko strictly followed the rules of religious etiquette of different Christian confessions. It also studies optional language etiquette formulas. Special attention was paid to the request and gratitude as the most commonly used in epistolary of the period. The research summarizes typical features of Ivan Ohiyenko’s individual style, and highlights its connection with the type of the author’s thinking and the then state of the literary language.

Key words: language etiquette, correspondence, letter, formulas of verbal etiquette, individual style.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС