Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (757) 2020 р.

ПРИЙОМИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСОБИ РОЗВИТКУ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ «УМІННЯ ВЧИТИСЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»

Руслана УГНІЧ, Алла БІЛОШИЦЬКА, учителі Малинського ЗНВК «Школа-ліцей № 1 імені Ніни Сосніної» І–ІІІ ступенів, Житомирська обл.

У статті розглянуто прийоми критичного мислення та особливості візуалізації навчання для розвитку визначеної в заголовку компетентності, зокрема: фреймове структурування матеріалу, «Ромашка Блума», «Кола на воді», «РОФТ», використання інфографіки. Автори вказують низку вебресурсів для створення засобів унаочнення й характеризують специфіку роботи з ними. На основі конкретних тем подано приклади реалізації зазначених прийомів та зразки створеної наочності.

Ключові слова: ключова компетентність «уміння вчитися впродовж життя», критичне мислення, візуалізація навчання, фрейм, «Ромашка Блума», «Кола на воді», «РОФТ», інфографіка, ментальна карта, вебсервіс.

CRITICAL THINKING TECHNIQUES AND VISUALISATION OF TRAINING AS MEANS TO DEVELOP LIFETIME LEARNING SKILLS AS THE KEY COMPETENCE

Ruslana UHNICH, Alla BILOSHYTSKA, teachers, Nina Sosnina Primary and Secondary School-Lyceum # 1 of Malyn, Zhytomyr Oblast

The present paper reviews critical thinking techniques and features visualisation of training as means to develop the competence under study, such as frame structuring of material, «Bloom’s Daisy», «ripples on water», «RRFT», infographics. It provides a list of web resources for reference when making visual aids, and describes their characteristics. Basing on certain topics, it offers examples of applying the techniques and sample visual aids.

Key words: lifetime learning skills as the key competence, critical thinking, visualisation of training, frame, «Bloom’s Daisy», «ripples on water», «RRFT», infographics, mind map, web resource.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС