Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття № 10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (745) 2019 р.

ПОВЕРНУТИЙ ІЗ ЗАБУТТЯ
До річниці з дня народження Бориса Тенети

Ліна СТОРОЖЕНКО, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій

Авторка статті подає біографію Бориса Тенети й аналізує творчість цього письменника на історичному тлі сталінізму та в контексті розвитку українського письменства часів Розстріляного Відродження. Борис Тенета був комуністом, що пережив усвідомлення втрачених ідеалів, закінчивши життя самогубством в ув’язненні. В українській літературі він знаний передусім як прозаїк, автор неопублікованого роману «Загибель Анагуака», в якому заторкається тема завоювання Мексики іспанськими колонізаторами, що була і новаторською, і актуальною в тогочасній літературі. Не маючи змоги у тоталітарній системі відкрито висловити свої думки, письменник звертався до тем і образів, що були суголосними його історичній епосі.

Ключові слова: Борис Тенета, Розстріляне Відродження, «Ланка»–МАРС, історичний роман, «великий погром» в українській літературі, комунізм, «київський період творчості».

RECALLED FROM OBLIVION:
ON THE ANNIVERSARY OF BORYS TENETA’S BIRTH

Lina STOROZHENKO, associate professor, State University of Telecommunications

The paper presents biography of Borys Teneta and provides analysis of his creative writing against the historical background of Stalinism, as well as in the context of the development of Ukrainian literature in the period of Executed Renaissance. Borys Teneta was a communist, who witnessed the crash of the ideals of the time, and eventually commited a suicide in prison. In Ukrainian literature, he was mainy known as a prosaist, the author of the End of Anahuac novel, which broaches the subject of conquest of Mexico by Spanish colonizers; it was both new and acute in the literature then. Being unable to openly voice his opinions, the writer would choose the subjects and forms within the framework of his historical epoch.

Key words: Borys Teneta, Executed Renaissance, the Lanka Workshop of Revolutionary Word, historical novel, massive bashing in Ukrainian literature, communism, Kyiv period of creative writing.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС