Розробки уроків для 5-9-х класів, ЗНО-2019

Перепдлата видань Акція на посібник «Готуємося до ЗНО: тестові завдання з української мови й літератури»

Стаття №9 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (745) 2019 р.

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Володимир ПРАЦЬОВИТИЙ, професор Львівського національного університету ім. Івана Франка

У статті автор намагався простежити, як українська література, глибоко закорінена в рідну землю, розвивалася не завдяки, а всупереч обставинам, і утверджувала національно-культурну ідентичність українців як запоруку самоствердження у світовому просторі.

Ключові слова: нація, культура, ідентичність, письменник, герой, образ-характер.

NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY OF UKRAINIAN LITERATURE

Volodymyr PRATSOVYTY, professor, Ivan Franko National University of Lviv

The article considers Ukrainian literature as the one deeply rooted in its motherland. The literature under study would develop rather in spite of its historical context than owing to it; eventually it celebrated the national and cultural identity of the Ukrainians to secure their self-determination internationally.

Key words: nation, culture, identity, writer, character, figure of the character.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС Репетитори України