Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №7 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (745) 2019 р.

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПТІВ «ЗРАДА» І «ПЕРЕМОГА»
В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ FACEBOOK

Оксана КАЛИТА, доцент кафедри стилістики української мови Національного педагогічного унівевситету ім. Михайла Драгоманова

У статті проаналізовано функціонування ціннісно значущих концептів «зрада» і «перемога» на матеріалі дописів в українськомовному сегменті соціальної мережі Facebook. Виокремлено три групи інтенсифікаторів цих концептів: невербальні, вербальні й контекстуальні. Докладно описано інтенсифікатори в кількісному та якісному аспектах, наголошено на аксіологічному протиставленні цих концептів, пояснено причини й механізми «знецінення» концепту «зрада».

Ключові слова: концепт, мова ЗМІ, мова соціальних мереж, інтенсифікатор концепту, концепт «зрада», концепт «перемога».

FUNCTIONING OF THE CONCEPTS “BETRAYAL” AND “WIN” IN THE UKRAINIANLANGUAGE
SEGMENT OF THE SOCIAL NETWORK FACEBOOK

Oksana KALYTA, associate professor, National Pedagogical Dragomanov University

The article analyzes functioning of the concepts of value such as «betrayal» and «win» on the material of posts in the Ukrainian-speaking segment of the social network Facebook. It elicits the following three groups of intensifiers of the concepts under study: nonverbal, verbal, and contextual. The paper presents a detailed description of the intensifiers in quantitative and qualitative aspects; it also highlights the axiological contrasting, and explains the causes and mechanisms of «depreciation» of the concept «betrayal».

Key words: concept, media language, social networking language, intensifier of concept, concept «betrayal», concept «win».

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС