Конспекти уроків для 6-11-х класів, ЗНО

Розпродаж журналів 2019-2020-х років Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2020-2021 н.р. (5-11 класи)

Стаття №1 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (745) 2019 р.

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ІНОКОМУНІКАНТА В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Сергій ОМЕЛЬЧУК, проректор з наукової роботи, професор Херсонського державного університету

Вікторія КОСТЮШКО, аспірантка Херсонського державного університету

У статті запропоновано завдання, спрямовані на збагачення, уточнення й активізування лексичного запасу інокомунікантів, що є основою формування в них лексикологічної компетентності. Завдання дібрані за принципом життєвої доцільності й функційності, відповідають можливостям і зацікавленням іноземних студентів, спрямовані на практичне застосування знань не лише в стандартних для інокомунікантів ситуаціях, а й у нестандартних (нетипових).

Ключові слова: інокомунікант, лексикологічна компетентність, лексичний запас, лексикологічні знання, мовленнєво-комунікативні вміння.

DEVELOPMENT OF LEXICOLOGICAL COMPETENCE OF FOREIGN
STIDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING UKRAINIAN

Serhiy OMELCHUK, professor, Kherson State University

Victoria KOSTIUSKO, post-graduate student, Kherson State University

The article suggests tasks aimed to enrich the vocabulary of foreign students, to make it more precise and active, and thus to develop their lexicological competence. The tasks are selected on the basis of vital expediency and functionality principle, and meet foreign students’ capabilities and interests; they encourage the students to apply their knowledge not only in standard for foreigners situations, but also in non-standard (non-typical) ones.

Key words: foreign student, lexicological competence, vocabulary, lexicological knowledge, speech-communicative skills.

Отримати методичну статтю з журналу

Интернет-магазин АБАРИС