Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Стаття №10 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (733) 2018 р.

ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИБАЧЕННЯ В ЛИСТАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Катерина КОРОТИЧ, доцент кафедри української мови Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

У статті розглянуто лексико-семантичні, фразеологічні, морфологічні та синтаксичні особливості реалізації комунікативного наміру вибачення в епістолярії Лесі Українки, виявлено залежність етикетних і нестандартизованих мовних засобів, які виражають вибачення, від чинника адресата й типу листа.

Ключові слова: комунікація, епістолярій, лист, епістолярна формула, вибачення.

THE PECULIARITIES OF REPRESENTING APOLOGIES
IN LESYA UKRAINKA’S LETTERS

Kateryna KOROTYCH, associate professor, V. N. Karazin Kharkiv National University

The present paper considers lexico-semantic, phraseological, morphological, and syntactic peculiarities, characteristic of realisation of a communicative intention of apology in Lesya Ukrainka’s letters; it defines relations of etiquette means and non-standard verbal ones, which express apology, to the factor of the adresser and the letter type.

Key words: communication, epistolary, letter, epistolary formula, apology.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС