Розробки уроків для 5-10-х класів, ЗНО

Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літератури на 2019-2020 н.р. (5-11 класи) Акція Класна ціна

Стаття №8 з журналу “ДИВОСЛОВО” №04 (733) 2018 р.

МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Іван ХОМ’ЯК, доктор педагогічних наук, професор, академік АН ВШ України, завідувач кафедри української мови і літератури Національного університету «Острозька академія», м. Остріг

У статті порушено проблему ролі мовленнєвої культури в умовах безпечної життєдіяльності; окреслено особливості здоров’язбережувальної технології навчання української мови; проаналізовано енергетику рідного слова, важливість української ідеології життєтворення; обґрунтовано шкідливість брутальної лексики та її вплив на здоров’я і тривалість життя людини; дано рекомендації, як позбутися згубних висловів.

Ключові слова: мовленнєва культура, безпека життєдіяльності, здоров’язбережувальна технологія, енергетика слова, лихослів’я.

SPEECH CULTURE OF SAFE LIVELIHOODS

Ivan KHOMIAK, EdD, professor, academician of Higher School Academy of Sciences of Ukraine, The National University of Ostroh Academy, Ostrih

The article contemplates the role of speech culture in terms of safe livelihoods; it outlines the peculiarities of health saving technology in teaching Ukrainian, analyzes the energy of the native language, the importance of Ukrainian ideology of sustainability; it also substantiates harmfulness of brutal vocabulary and its influence on health and span of life, and gives the recommendations on how to get rid of obscene lexicon.

Key words: speech culture, safety of life, health saving technology, energy of language, obscene lexicon.

Отримати методичну статтю з журналу

Інтернет-магазин АБАРІС Репетитори України